202011100835289b8.jpg IMG_2203_20201107_01_1/2日分野菜特製五目あんかけ焼そば