20171123083709f32.jpg IMG_6291_20171120_01_野菜たっぷり胡麻担担麺