20171123083708937.jpg IMG_6290_20171120_01_野菜たっぷり胡麻担担麺